Základy podnikání

Kurs základy podnikání je v rozsahu 150 vyučovacích hodin, kde celých 60 hodin je věnována přípravě podnikatelského plánu, který je nezbytný při předložení žádosti o úvěr z programu START od Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s. či získání podpory od úřadu práce.

Datové schránky 

Seminář je připraven pro všechny budoucí uživatele datových schránek. Krátký dvouhodinový seminář je zaměřen na praktické seznámení se základním ovládáním datové schránky přímo na PC, které bude připojené k internetu. 

Semináře budou pořádány v průběhu 4 měsíců do konce října 2009. Kapacita jednoho kurzu je 10 lidí. Přesné termíny a hodiny zahájení jsou stále připravovány dle zájmu účastníků. 

Cena semináře je 400,- Kč na jednoho účastníka.

V případě zájmu o seminář mimo naši učebnu je možné dohodnout se na příslušných podmínkách. 

Účetnictví

Kurs účetnictví je v rozsahu 160 vyučovacích hodin. Zaměření kursu je jak na běžné účtování, tak na přípravu účetnictví k závěrce roku a pravidelným inventurám, potřebným k doložení zůstatků rozvahových účtů. 

Pracovník/pracovnice úklidu

Kurs pracovník/pracovnice úklidu je v rozsahu 220 vyučovacích hodin. Tento kurs je převážně zaměřen na práci s úklidovými stroji a na znalost techniky úklidu. Během kurzu si účastníci vyzkouší práci s čistícími stroji na většinu povrchů.