Přihlašovací formulář na kurz Datové schránky

1. vyberte termín(y) a zatrhněte požadovaný počet míst = NOW() ORDER BY datum_cas_zahajeni ', $id_firmy); // dotaz na spojené tabulky termínů a míst $kurzy = dibi::query(' SELECT * FROM terminy LEFT JOIN mista ON terminy.id = mista.id_terminy WHERE terminy.id_firmy = %i ORDER BY datum_cas_zahajeni, misto ', $id_firmy); for ($i = 1; $i <= $pocet_mist_kurzu; $i++) { echo ''."\n"; } echo ''."\n"; // výpis termínů a míst do tabulky foreach ($terminy as $key => $bunka) { if ($key%2 == 0) { echo ''."\n"; } else { echo ''."\n"; } // formátování data a času $datum = $bunka[datum_cas_zahajeni]; $den=substr($datum,8,2); $mesic=substr($datum,5,2); $rok=substr($datum,0,4); $hodina=substr($datum,11,2); $minuta=substr($datum,14,2); echo ''."\n"; // výpis míst foreach ($kurzy as $key2 => $bunka2) { // správné vykreslení volných, rezervovaných a obsazených termínů if ($bunka[id]==$bunka2[id_terminy]) { // místo je volné if ($bunka2[stav] == 'v') echo ''."\n"; // místo je zamluvené if ($bunka2[stav] == 'z') echo ''."\n"; // místo je rezervované if ($bunka2[stav] == 'r') echo ''."\n"; } } echo ''."\n"; } ?>
Termíny / Místa '.$i.'. místo
'.$den.'. '.$mesic.'. '.$rok.' od '.$hodina.':'.$minuta.' hod.zamluvenorezervováno

Legenda:

objednat místo je volné a lze si jej objednat
zamluveno místo je zamluveno, avšak ještě nebyla potvrzena platnost objednávky, může se tedy stát, že bude opět volné
rezervováno místo je rezervované a nelze si jej objednat
2. vyplňte nacionále objednavatele
zde uveďte minimálně jména účastníků
3. přečtěte si postup objednávky

Po odeslání objednávky, vám bude zaslán e-mail na vámi uvedenou adresu, ve kterém budete vyzváni k úhradě účastnického poplatku.

Platbu prosím poukažte na bankovní účet číslo , jako variabilní symbol uveďte své identifikační číslo (IČ). V případě neuhrazení účastnického poplatku na náš bankovní účet do 5 dnů od zaslání e-mailové výzvy, bude vaše objednávka účasti na kurzu stornována.

Po připsání účastnického poplatku na náš bankovní účet, vám bude místo rezervováno, formou potvrzující e-mailové zprávy. Daňový doklad na uskutečněnou platbu obdržíte osobně v průběhu kurzu.

V případě vašeho zájmu o účast na kurzu v termínu kratším jak 4 dny před vlastním konáním, nás prosím z důvodu potvrzení dostatečně volné kapacity a plateb, ještě kontaktujte na výše uvedených telefonních číslech.

4. odešlete objednávku

Správa kurzu Datové schránky