Hlavní činností společnosti je provádění průběžného účetního, ekonomického a daňového poradenství s důkazem na jejich vzájemné provázání u klienta. Můžeme Vám pomoci téměř se vším, co budete v ekonomické oblasti potřebovat. Naši pracovníci jsou odborně zdatní, rychlí a diskrétní. Společnost RPIC Pce s.r.o. je připravena Vám být spolehlivým partnerem.

Přehled nabízených služeb

Podpora podnikání:

  • vládní program podpory podnikání PORADENSTVÍ
  • zahraniční pomoc
  • informace a zpracování žádostí

Podnikatelské záměry:

  • pomoc při zpracování
  • komplexní zpracování
  • posouzení pro potřeby peněžních ústavů

Finanční analýzy a finanční management pro právnické a fyzické osoby

Likvidace a konkurzy firem

Vedení daňové evidence pro podnikatele nezapsané do obchodního rejstříku

Vedení účetnictví pro podnikatele zapsané do obchodního rejstříku a pro obchodní společnosti

Vedení účetnictví pro neziskové organizace

Zpracování mzdové agendy včetně propočtu zdravotního a sociálního pojištění a daně z příjmu ze závislé činnosti

Vypracování přiznání daně z příjmu fyzických i právnických osob včetně potřebných příloh

Komplexní daňové poradenství

Ukládání nearchivních písemností

Zpracování úvěrových dokumentací, pomoc při jednání s bankou

Vypracování společenských smluv

Kontrola již vyhotoveného přiznání k dani

Poradenství při založení firmy

Rekonstrukce účetnictví, účetní poradenství

Pořádání školení Základy podnikání, PC pro začátečníky

Realizace projektů k podpoře podnikání v regionu