Společnost RPIC Pce s.r.o. vznikla v roce 2000 vyčleněním poradenské divize ze společnosti SINDAT Pardubice s.r.o., jejíž činnost začala v roce 1991. Od roku 1993 funguje společnost jako Regionální poradenské a informační centrum pro drobné a střední podnikatele. V roce 2001 vyhrála výběrové řízení, vypsané Ministerstvem průmyslu a obchodu na regionální poradenská a informační místa a tím potvrdila svoji kvalitu v regionu Pardubického kraje. 

Výpis z obchodního rejstříku

_____________________________________________________________

AKTUÁLNĚ:

21.5.2018

Společnost poskytuje služby v souladu s GDPR. 

 

15.10.2014

Na základě rozhodnutí Ústavního soudu z 16. 9. 2014 je možné podávat do konce října 2014 přiznání pro důchodce, kteří neuplatňovali slevu na poplatníka za kalendářní rok 2013. V případě potřeby se na naši firmu můžete obrátit. 

 

1.9.2012

Stali jsme se partnery probíhajícího projektu "MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ", který je realizován příjemcem dotace Oblastní charitou Pardubice. Informace najdete i na stránkách ESF.

 

16.6.2011

Děkujeme všem našim zákazníkům za trpělivost, včera odpoledne se podařilo rozchodit všechny telefony a internet. Protože nám internet nějakou dobu nechodil, je možné, že vám nereagujeme na nějaký váš e-mail. Pošlete ho prosím znovu a nechte si potvrdit jeho příjem a přečtení. 

 

3.6.2011

Omlouváme se všem naši zákazníkům, od středy 1.6.2011 odpoledne nám nejdou po zásahu technika z T-Mobile pevné linky. Po zavolání telefon vyzvání, jako bychom ho nebrali. Proto prosím volejte na mobilní telefon 739 463 206. Děkujeme za pochopení.

 

18.3.2011

Tento den v naše sídle nepůjde elektřina. Proto nám nebudou chodit e-maily ani tu nikdo nebude.

 

2.3.2011

Vyhráli jsme výběrové řízení na veřejnou zakázku od Úřadu práce v Pardubicích na "Rekvalifikaci v oblasti přípravy na podnikání".

 

16.5.2010

Tento den slavíme 10. výročí vzniku naší společnosti. 

 

1.5.2010

Jsou vypsány výzvy od operačního programu Podnikání a inovace. Více informací na stránkách CzechInvestu.

 

13.4.2010

Dne 15.4.2010 jsme všichni u klientů. V naléhavých případech volejte prosím na naše mobilní telefony.

 

16.11.2009

Od 16.2.2010 do 27.2.2010 bude možno podávat žádosti do programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji.

 

9.11.2009

Dne 26.11.2009 proběhne v hotelu Labe Valná hromada Národní asociace pro rozvoj podnikání.

 

22.10.2009

Je vyhlášena další výzva do programu ICT v podnicích. Registrační žádosti se budou moci podávat od 1.1.2010.

 

13.10.2009

Společnost podporuje výstavu "ZELENÁ ÚSPORÁM". Která se koná ve dnech 20.-21.11.2009 v budově ČSOB Pojišťovny, a.s. v Pardubicích.

 

24.7.2009

Od 1.9.2009 bude možno podávat registrační žádosti do dotačního programu NEMOVITOSTI. Z tohoto dotačního programu jde realizovat nákup a rekonstrukci nevyužívaných nemovitostí k následnému využití ve výrobě. Více na stránkách CzechInvestu.

 

22.6.2009

Od 1.11.2009 budou všechny právnické osoby zaregistrované v obchodním rejstříku, komunikovat se státní správou pomocí datových schránek. Proto jsme pro všechny, kdo by o této problematice chtěli vědět více, připravili opakovaná školení v průběhu července až října 2009. Více na záložce školení

 

2.6.2009

Od 1.7.2009 bude možno podávat žádosti do globálního grantu Educa, který je zaměřen na specifické vzdělávání zaměstnanců. Více na stránkách CzechInvestu

 

25.4.2009

Je možné žádat o dotace z programu "Zelená úsporám". Cílem programu Zelená úsporám je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Více na www.zelenauporam.cz

 

15.4.2009

Od dnešního dne je možné podávat registrační žádosti do programu Rozvoj II z OPPI. Více na stránkách CzechInvestu.

Dále je možno podávat registrační žádosti do programu Inovace - Inovační projekt. Více na stránkách CzechInvestu.

23.3.2009

Od dnešního dne je možné podávat žádosti na vzdělávání vlastních zaměstnanců. Více v přiložené výzvě. Žádosti je možné podávat až do 31.12.2009.